Wie troost wie

Hoe zit dat toch met troost? Al je kennis is niet toereikend. Niets anders dan wat je ten diepste bent, doet er toe! Maar je staat er wel, en kennelijk is jouw aanwezigheid, jij als medemens, al meer dan genoeg. Vroeg of laat krijgen we het allemaal voor de kiezen en hoe harder je er voor weg loopt, hoe wreder het noodlot toeslaat. Wees een troostend medemens.

Gerrit Breteler
schilder, zanger, schrijver, theatermaker

Programma herdenking 2011

Thema: “Vrienden”

15.00 uur Opening door presentator

“De Jûn” : Gerrit Breteler

Herdenkingsrede door mevrouw S.A.E. Poepjes
Gedeputeerde van de provincie Fryslân

“Lit ús dêrom drinke” : Gerrit Breteler

Herdenkingsritueel,
“Georgia Lee” (Tom Waits) : Gerrit Breteler
aansluitend moment stilte

“Kom leafste, it is al let” : Fardau van der Woude

Kranslegging door de verkeersgedeputeerde en professor Stoop

“Katarsis” : solisten, koor, brassband en muzikanten

Bijdragen door nabestaanden
Inleiding muziek: Anke Bijlsma

“Oer him” : Fardau van der Woude

Slotrede door Prof. dr. ir. John Stoop

Dankwoord door initiator Wiebe de Boer namens alle slachtofferorganisaties

“Slach dyn gouden wjukken út” : solisten, koor, brassband en muzikanten

Gelegenheid tot napraten en een kaarsje te branden

Organisatie Herdenking:
Opdrachtgever: De Verstomde Schreeuw
Presentator: Doety Peenstra
Impressie: Janke Maring-Andringa
Integraal verslag: Gijsbert Heetveld
Facilitering: Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Productie: NAH Zorg

Muziek tijdens de herdenking

Solisten
Gerrit Breteler en Fardau van der Woude

Jongeren brassband de Wâldsang en
projectkoor Achtkarspelen,
dirigent Bienze IJlstra

Muzikanten
Peter van der Zwaag en Clara Rullmann

Inleiding muziek
Anke Bijlsma


Karakteristiek van de muziekstukken
Het hoofdthema van deze liederen is “afscheid”.
Afscheid nemen van alles.
Afscheid en herinnering en inspiratie om door te gaan.
“Geloof, geloof ik in de liefde dan geloof ik vooralsnog genoeg”
En het slot koraal;
“Gooi wat dicht zit nu eens open
Haal lucht en leven in
Ook al lig je nog te slapen
Vandaag ruimt of krimpt de wind
Laat je lust nu niet bederven
Sla je gouden vleugels uit
Al wat leeft zal ook weer sterven
Moedig voorwaarts tot besluit.”

Schrijver en componist Gerrit Breteler